defterk

HECE DERGİSİ, AHMET HAŞİM ÖZEL SAYISI ÇIKTI

08 Ocak 2017 Pazar 14:47
hece-dergisi-ahmet-hasim-ozel-sayisi-cikti

 HECE DERGİSİ 2017’YE AHMET HAŞİM ÖZEL SAYISI İLE GİRİYOR.


Aylık edebiyat dergisi Hece, yılda iki kez özel sayı çıkarma geleneğini sürdürüyor. 2017 Ocak özel sayısının adı: Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim. Bu özel sayı, birkaç ünlü şiiriyle dar bir şiir sever çevrenin ve edebiyat öğretiminin sınırlarına hapsedilmiş görünen Ahmet Haşim’in şiiri ve şiir anlayışının yanı sıra çeşitli alanlardaki görüş, eleştiri ve önerileriyle de dikkate değer olduğunu hatırlatıyor.  

Şiiri’ne ayrılan ilk bölümde 33 yazar, şair ve akademisyen, Haşim’in şirini çeşitli açılardan değerlendiriyor.

İkinci bölüm “Soruşturma” Beşir Ayvazoğlu söyleşisiyle başlıyor. Ardından 17 şair, yazar ve akademisyenin görüş ve değerlendirmeleri sıralanıyor.

Üçüncü Bölüm: Ahmet Haşim için Şiirler Yazılar’da eski yeni 14 metin yer alıyor.

“Yazısı ve Yankısı” başlıklı dördüncü bölümde 28 yazarın kaleminden Ahmet Haşim’in düzyazıları, eleştirileri, gezi yazıları, denemeleri, mektupları üstüne tanıtım ve değerlendirmeler karşımıza çıkıyor.

“Seçilmiş Metinler” başlıklı beşinci bölümde Ahmet Haşim’in şimdiye dek pek görülmemiş yahut görmezden gelinmiş 21 metni yer alıyor.

Alltıncı Bölüm Kaynakça’da Yazılar, Kitaplar, Bölümler, Özel Sayılar, Eserleri, İthaf ve Nazire Şiirler; Röportaj, Soruşturma ve Anketler ile Tezler sıralanmış.

Bugüne dek Ahmet Haşim’in ölümü üzerine Mülkiye dergisinin çıkardığı özel sayı (Haziran 1933) dışında hiç özel sayı çıkarılmamış olduğunu görmek, Hece dergisinin yaptığı işin önemini ve değerini artırıyor.

Yedinci Bölüm: Albüm’de Ahmet Haşim’e ilişkin bazıları ilk kez yayımlanan 19 fotoğraf ve resim yer alıyor.

634 sayfalık özel sayıda sekseni aşkın yazarın doksana yakın çalışmasıyla ortaya konan Ahmet Haşim portresinde şimdiye kadar bilinen ve tekrarlananların yanı sıra yeni, zengin ve renkli çizgiler de dikkati çekiyor.

İçindekiler:

Sunuş 

I. BÖLÜM: ŞİİRİ 

Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde 

Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim 

Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz 

Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet! 

Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim 

Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde... 

Mehmet Narlı/Haşim’in Suları 

Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller… 

Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim 

Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası 

Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile... 

Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış 

Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı 

Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair 

Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında… 

Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış 

Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi 

Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma... 

Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde... 

Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları 

Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini... 

Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak 

M. Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 

Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında 

Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen 

Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı 

Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli... 

Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’ 

Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni 

Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası... 

Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı 

Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim 

A. Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 

Mehmet Aycı/Görülür 

II. BÖLÜM: SORUŞTURMA 

İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi 

Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden... 

Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.” 

İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat... 

D. Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 

Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar... 

Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi 

Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.” 

Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma... 

Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün... 

Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde... 

Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.” 

Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde... 

Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı... 

Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.” 

İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.” 

Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince… 

Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.” 

III. BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR 

Sezai Karakoç’tan 
Necip Fazıl/Sayıklama 

M. Fuad Köprülü/Nisyân 

Salâh Birsel/Göl Saatleri 

Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy 

Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba 

Hayriye Ünal/Avcıya 

Sait Maden/Ahmet Haşim 

Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları 

İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar 

Mina Urgan/Ahmet Haşim 

Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim 

Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim 

Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin 

IV. BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI 

İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim 

Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim 

Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim 

Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası 

Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri 

Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek 

İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu 

Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri 

İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema 

Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı... 

Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji 

Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim 

Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri 

Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim 

Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı 

Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı 

İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları 

Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u 

Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine… 

Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan 

Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler 

Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim 

Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak 

Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır” 

İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 

Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim 

Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim 

İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not 

V. BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER 

Halide Edib Hanımefendi’ye/
Paris’i Görmüş Zat/
Seferber “Kelime”ler/

Muhâlefet/
Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/
Hiddetli/

Kalpak/
Aşk ve Kıyafet/
Otomobiller/
İlim/
Münekkit/

Hayâl Kurbanı/
Üstad/
Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/
Acayip 
Şeyler/
Horoz/
Sür’at/
Eğer Mantık Olsaydı/
Kirpi ve Tilki/

Yaratmak/
Milletleri Sevmek ve Beğenmek/

VI. BÖLÜM: KAYNAKÇA 

Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 

A. Yazılar/
B. Kitaplar/
C. Kitaplarda Bölümler/
D. Özel Sayı/

E. Eserleri/
F. İthaf ve Nazire Şiirler/
G. Röportajlar, Soruşturma ve

Anketler/
H.Tezler/

VII. BÖLÜM: ALBÜM www.hece.com.tr

hece@hece.com.tr

Konur Sok. 39 / 1 Ankara

0 312 419 69 13-14Haber okunma sayısı: 1366

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER